Ministerie van OCW grijpt in bij gesjoemel met ouderverklaringen

OCW grijpt in bij de werving voor nieuwe scholen, want daar gaat soms niet alles even goed. Op 1 februari 2021 trad namelijk de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking. Als je een nieuwe school wil oprichten, dan moet je aantonen dat er voldoende belangstelling is voor de school. In de praktijk gaat dat toch allemaal net even anders. Dat meldt de AVS.

In principe is het zo dat ouders bij DUO een intentieverklaring kunnen indienen waarin ze aangeven belangstelling te hebben voor de nieuwe school. In de praktijk blijkt dat er wervingscampagnes worden opgezet waarbij ouders, met uitzicht op een beloning, worden omgekocht. Denk daarbij aan een loterij waarbij kinderen leuke prijsjes kunnen winnen, of het geven van 100 procent garantie aan de ouders dat hun kinderen zeker terecht kunnen op de school of het kinderdagverblijf.

Werven van ouderverklaringen 

OCW heeft inmiddels de regels aangepast in de Regelingen voorzieningenplanning PO 2021, PO 2021 CN, VO 2020 en VO CN 2020. OCW is afhankelijk van de signalen die zij binnenkrijgen, want ze gaan niet actief controleren. Het werven van ouderverklaringen blijft wel toegestaan. Daarbij moet je denken aan flyeren of promotiemateriaal gebruiken. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van beloningen als ouders de keuze maken voor die ene school. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk