Voorloperstraject Rijke Schooldag, meld je aan vóór 16 mei

Het huidige kabinet heeft in het coalitieakkoord de rijke schooldag geïntroduceerd. De Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW start daarom met een Voorloperstraject. Zij hopen hiermee de coalitieplannen tot een succes te maken. Tot uiterlijk 15 mei kunnen voorlopers, die aan de voorwaarden voldoen, zich aanmelden. Uiteindelijk worden er 45 organisaties geselecteerd om mee te doen. Dat meldt Kinderopvangtotaal. 

Die 45 voorlopers hebben vaak al een bestaand programma rondom de verrijkte schooldag. Wel worden ze tijdens dit programma ondersteund met kennis, middelen, data, onderzoek en communicatie. 

Voorwaarden 

Op Gelijke Kansen wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn om mee te doen. Aanmeldingen worden door een selectiecommissie bekeken en aan de hand van inhoudelijke criteria en geografische spreiding wordt er een keuze gemaakt. Naast natuurlijk de minimale voorwaarden waar aan moet worden voldaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk