3,7 miljoen euro boete voor Belastingdienst wegens illegale zwarte lijst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de Belastingdienst een boete op van 3,7 miljoen euro. De Belastingdienst krijgt deze boete vanwege de jarenlange illegale verwerking van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat was een zwarte lijst waarop de Belastingdienst signalen van fraude bijhield. Met vaak grote gevolgen voor mensen die onterecht op de lijst stonden. Deze boete is de hoogste boete die de AP ooit oplegde. Dit meldt AP. 

De Belastingdienst overtrad verschillende regels binnen de privacywet. Zo had het geen wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens op de lijst. Zonder zo’n AVG-grondslag (Algemene verordering persoonsgegevens) is het verwerken van persoonsgegevens verboden.

Ook klopten de persoonsgegevens vaak niet. Hierdoor stonden mensen onterecht als mogelijke fraudeur geregistreerd. Verder was de beveiliging van de lijst niet op orde en werd de interne privacytoezichthouder van de Belastingdiesnt niet op tijd betrokken bij de opzet van de lijst.

Levens overhoop

Deze boete is de hoogste die de AP ooit oplegde. Dat is vanwege de ernst van de overtredingen, de gevolgen voor grote aantallen mensen en het feit dat de overtredingen zo lang voortduurden.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen: “De Belastingdienst heeft met FSV de rechten van de 270.000 mensen die op die lijst stonden op ongekende wijze geschonden. Ruim 6 jaar lang. Mensen werden vaak onterecht als fraudeur bestempeld, met vreselijke gevolgen. Stond je in FSV, dan kregen sommigen geen betalingsregeling of kwam je niet in aanmerking voor schuldsanering. De Belastingdienst heeft met FSV levens overhoop gehaald.”

Discriminatie

Uit eigen onderzoek van de Belastingdienst bleek bovendien dat medewerkers de instructie kregen om het risico op fraude mede te baseren op zaken als nationaliteit en uiterlijk van mensen.

Wolfsen: "Had je een Turkse, Marokkaanse of Oost-Europese nationaliteit? Dan werd je zonder goede reden vanwege die nationaliteit nader onderzocht. Deze discriminatie is onacceptabel. Ook noemde de Belastingdienst bijvoorbeeld giften aan moskeeën en hoge medicijnkosten van mensen met Oost-Europees klinkende achternamen bij voorbaat als risicofactor voor fraude."

In december legde de AP het vorige boeterecord op: 2,75 miljoen euro, ook aan de Belastingdienst. Ook toen hield de boete verband met het optreden van de fiscus in het kinderopvangtoeslagschandaal.

Door: Nationale Onderwijsgids