Praktische informatie over zelftesten in de kinderopvang

Vanaf medio mei 2021 komen zelftesten voor personeel in de kinderopvang beschikbaar. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 19 april is naar alle kindercentra per mail een brief verstuurd met de uitgangspunten voor het zelftesten in de kinderopvang en praktische informatie over de communicatie en levering van de zelftesten. Deze is verzonden naar de e-mailadressen zoals die bij DUO in het Landelijk Register Kinderopvang bekend zijn.

Alle informatie online beschikbaar

Op de speciale pagina Zelftesten op COVID-19 vindt u de belangrijkste informatie over het zelftesten in de kinderopvang, zoals:

  • Een handreiking met informatie over wat de houder moet regelen om zelftesten binnen de organisatie mogelijk te maken;
  • Een stappenplan voor medewerkers om zichzelf thuis te testen;
  • De brief aan houders waarmee het ministerie van SZW houders heeft geïnformeerd over de inzet van zelftesten in de kinderopvang;
  • Veelgestelde vragen;
  • Informatie over de ‘helpdesk zelftesten in het onderwijs en de kinderopvang’ die de houder of locatiemanager kan mailen of bellen met vragen.

Deze informatie wordt de komende tijd verder aangevuld. Ook worden de documenten op basis van de praktijk geactualiseerd. Houd daarom de website in de gaten.

Door: Nationale Onderwijsgids