Utrecht slaat handen ineen om overgewicht onder kinderen terug te dringen

In Utrecht hebben 48 organisaties de handen ineengeslagen om overgewicht en obesitas onder kinderen terug te dringen of te voorkomen. Samen met de gemeente zijn dit organisaties op het gebied van sport, onderwijs, welzijn en zorg, maar ook vrijwilligers en zzp’ers. Het doel van deze samenwerking is een dalende trend in te zetten zodat in 2040 nog maar maximaal 9 procent van de jeugd overgewicht heeft. Dit meldt gemeente Utrecht.

Overgewicht heeft meerdere gezondheidsrisico’s op de middellange termijn. Het gaat dan om diabetes type 2, hart- en vaatproblemen, gewrichtsklachten of depressie. Sinds de aanpak van overgewicht is er een dalende trend zichtbaar in het overgewicht bij kinderen. Het percentage is sinds 2013 redelijk stabiel. In 2019 had 14 procent van de 10- tot 11-jarigen overgewicht, onder de 2 en 5- tot 6-jarigen lag dat percentage op 9 procent.
 

Speciaal onderwijs

Het samenwerkingsverband wil de kansengelijkheid voor de meest kwetsbare kinderen vergroten. Daarom is er ook specifiek aandacht voor het speciaal onderwijs. In vergelijking met kinderen uit het reguliere onderwijs ligt het percentage van kinderen met overgewicht een stuk hoger. Waar in het regulier onderwijs 9 procent van de 5- tot 6-jaringen overgewicht heeft, is dat onder dezelfde leeftijdsgroep in het speciaal basisonderwijs 18 procent en in het speciaal onderwijs 20 procent. Voor de 10- tot 11-jaringen is het verschil nog groter. Daar heeft 14 procent van de kinderen in het reguliere onderwijs overgewicht, waar 40 procent van de kinderen op het speciaal basisonderwijs en 28% op het speciaal onderwijs overgewicht hebben.
 
Om het overgewicht onder deze groep terug te dringen is mede dankzij Special Heroes  een zogenoemde ‘vitaliteitsmakelaar’ in het leven geroepen. Deze vitaliteitsmakelaar ondersteunt en adviseert scholen over sporten en bewegen, maar ook over voeding en ontspanning. Ook zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met gezonde leefstijl, zoals Groentjessoep, de GeluksBV en GrowWizzkid, die hun programma’s zo hebben aangepast dat scholen in het speciaal onderwijs hier ook gebruik van kunnen maken. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids