CBS: meer werknemers in de kinderopvang, minder in de jeugdzorg

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34.000 werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal, toen er ruim 28.000 werknemers bij kwamen. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal werknemers toe. Dit meldt het CBS.

In de kinderopvang is het aantal werknemers relatief het sterkst gegroeid. Het aantal werknemers in deze branche was in het derde kwartaal bijna 108.000. Dit is 7.600 hoger dan in hetzelfde kwartaal van een jaar eerder (+7,6 procent). In de periode tussen het derde kwartaal van 2020 en hetzelfde kwartaal een jaar eerder stroomden 19.100 werknemers de kinderopvang in van binnen en buiten de sector zorg en welzijn en 11.500 werknemers stroomden uit de kinderopvang naar andere branches of buiten de sector.

Jeugdzorg

Alleen in de jeugdzorg was in het derde kwartaal van 2020 het aantal werknemers lager dan een jaar eerder. Het aantal werknemers in deze relatief kleine branche was 31.400 in het derde kwartaal, circa 400 werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2019 (-1,3 procent). Circa 6.900 werknemers stroomden tussen het derde kwartaal van 2020 en hetzelfde kwartaal een jaar eerder de jeugdzorg in vanuit andere branches of van buiten de sector zorg en welzijn en 7.300 werknemers stroomden uit de jeugdzorg uit de sector of naar andere branches.

Door: Nationale Onderwijsgids