Nieuw InformatieCentrum KinderOpvang wil sector objectieve info bieden

Het nieuwe InformatieCentrum KinderOpvang (ICKO) wil onafhankelijke en objectieve informatie over de kinderopvang verschaffen via één duidelijke plek, om zo de maatschappelijke en politieke discussie te voeden. Volgens bestuurder Noëlle Haitsma is er nu een “versnipperd landschap”, waar ICKO structuur in hoopt aan te brengen. Dit meldt Kinderopvang Totaal.

“Het doel van ICKO is het faciliteren van onderbouwde keuzes over de toekomst van de kinderopvang, die leiden tot een gedragen visie. En dat is in het belang van kinderen, ouders, overheid, kinderopvangorganisaties en de maatschappij”, legt Haitsma uit. Hiermee vult ICKO volgens Haitsma een gat in de sector, want een onafhankelijk en objectief informatiecentrum bestond nog niet, zegt ze.

Op de vraag hoe ICKO zich onderscheidt van het Expertisecentrum Kinderopvang heeft Haitsma een duidelijk antwoord: “We zijn minder gericht op de sector zelf, voeren ook (nog) geen eigen onderzoek uit, maar meer op het verzamelen en schikken van bestaande informatie als onderbouwing voor maatschappelijk en politieke discussies óver kinderopvang. Onderzoek en rapportages van onafhankelijke partijen in de kinderopvangsector, het CPB, het CBS en internationale onderzoeken vormen de basis van de informatie die het ICKO verstrekt.”

Voor meer informatie, zie de website van ICKO.

Door: Nationale Onderwijsgids