Gevolgen Brexit voor de kinderopvang

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. In dit akkoord staan afspraken over de regels die sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Het akkoord dat is afgesloten heeft voor de kinderopvang op drie onderwerpen gevolgen: kinderopvangtoeslag in het VK, diploma-erkenning en aanvragen VOG. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die op 31 december 2020 woonachtig zijn in het VK en kinderopvangtoeslag ontvangen, blijven ook per 1 januari 2021 recht houden op kinderopvangtoeslag. 
 
Personen die zich op 31 december 2020 in een grensoverschrijdende situatie tussen het VK en Nederland bevinden, vallen ook ná deze datum onder de oude regels (van het EU-lidmaatschap), zolang deze grensoverschrijdende situatie zich ononderbroken voordoet. Dat zij zich op 31 december 2020 in de grensoverschrijdende situatie begeven én blijven begeven is leidend, ook als zij in de toekomst pas recht krijgen (bijvoorbeeld doordat ze kinderen krijgen) of aan de andere voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen. 
 
Personen die pas vanaf 1 januari 2021 in de grensoverschrijdende situatie tussen Nederland en het VK terecht komen, hebben door de Brexit geen recht meer op kinderopvangtoeslag.
 

Diploma-erkenning

Het erkennen van diploma’s uit het VK, voor personen die willen gaan werken in de kinderopvang, is vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. 
 
Om zonder erkend diploma toch aan de slag te kunnen in de kinderopvang, biedt de CAO Kinderopvang de mogelijkheid een gelijksstellingsverzoek aan te vragen. Dit betreft een verzoek tot gelijkstelling op grond van de opleidingsachtergrond voor de functie van pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker, gastouders of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau. Dit moet worden aangevraagd door de houder van een kinderopvangorganisatie. Voor dit verzoek is onder andere een verklaring van Internationale Diploma Waardering (IDW) nodig. 
 

Aanvragen VOG

Voor Britse werknemers kan Justis vanaf donderdag 11 februari 2021 justitiële informatie uit het VK betrekken bij de VOG-screening, als zij in Nederland met kinderen willen werken. Vanaf die dag bevraagt Justis het VK weer (via het European Criminal Records Information System - ECRIS) op aanwezigheid van relevante veroordelingen. Het VK zal desgevraagd informatie aan Nederland verstrekken.
Ook voor een Nederlander die is veroordeeld in het VK, wordt deze informatie vanaf voornoemde datum weer via ECRIS aan Nederland doorgegeven. Deze veroordelingen worden bijgeschreven op het strafblad. Justis kan deze informatie vervolgens betrekken bij de VOG-screening.
 
Door: Nationale Onderwijsgids