'Preventie vooroordelen moet op jongere leeftijd'

Onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) hebben onderzocht hoe basisscholen het beste vooroordelen, stereotypering en discriminatie aan kunnen pakken. Volgens onderzoeker Hanneke Felten is aan te raden om al op kleuterleeftijd te beginnen met positieve voorbeelden over relaties. Dit meldt ANP Expert Support.

Uit het onderzoek Opgroeien zonder vooroordelen: wat kun je doen als basisschool? van Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat kinderen al op jonge leeftijd onderscheid maken op grond van afkomst en dat ze vooroordelen hebben. Hanneke Felten is onderzoeker op het gebied van discriminatie bij Movisie.
 
“We hebben meer dan 140 wetenschappelijke studies bestudeerd. Onze conclusie? Het is aan te raden om al op kleuterleeftijd doordachte aanpakken in te zetten om vooroordelen, stereotyperingen en discriminatie op basisscholen te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door boekjes voor te lezen over vriendschappen tussen kinderen die een andere achtergrond hebben. Belangrijk is dat er geen conflicten zijn tussen de kinderen maar dat juist het goede voorbeeld wordt gegeven.”
 

Inleven in anderen

“Ook blijkt uit ons onderzoek dat het effectief is om kinderen te leren zich in te leven in kinderen die een andere achtergrond hebben dan zijzelf. Zo ontwikkelen kinderen positieve gevoelens naar kinderen met een andere achtergrond. Wel moet actief gestuurd worden op het inleven, want vanzelf gebeurt dit meestal niet. Men begint nu nog te vaak in groep 7 of 8 met dit thema maar juist in de kleuterklas is het belangrijk om hier mee aan de slag te gaan. Inleving stimuleren kan al op kleuterleeftijd.”
 
De uitkomsten van het onderzoek zijn hier te vinden. Idealiter worden deze uitkomsten gebruikt om nog een stap verder te gaan: ze te laten dienen als een onderlegger voor het ontwikkelen van een leerlijn. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids