Normal_opvang_kinderopvang_speelgoed_blokken

De minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Kinderopvang 2020-2021 op 24 juli 2020 algemeen bindend verklaard. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de kinderopvang. Dit geldt voor de resterende looptijd van de cao, tot en met 30 juni 2021. Dit meldt Kinderopvang Werkt!. 

Medewerkers in de opvang krijgen een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5 procent. Nieuw is dat zij nu ook een eindejaarsuitkering van 2 procent krijgen. Ook ontvangen medewerkers vanaf januari 2021 een extra bedrag van 12 euro bruto per maand (op basis van fulltime). Dat komt neer op een jaargemiddelde van 3,67 procent. Ook voor stagiairs zijn er afspraken gemaakt: zij hebben weer recht op stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever om te bepalen.

Werkdruk verminderen

Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn er meer groepsgebonden uren afgesproken; deze zijn van 37,5 uur naar minimaal 46 uur per fte per jaar, per vestiging gegaan. In deze uren kunnen pedagogisch medewerkers werkzaamheden doen buiten de groep zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang. In deze uren worden werkzaamheden gedaan zoals administratie, teamoverleg, oudergesprekken en het voorbereiden van activiteiten.

Looptijd cao

De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 en is ook akkoord bevonden door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Wie de cao wil nalezen, kan dat doen via de app Cao Kinderopvang. Deze is te downloaden in de Appstore of Playstore. 

Door: Nationale Onderwijsgids