In mei meer duidelijkheid voor gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire

Aan het herstel rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire is de afgelopen weken hard doorgewerkt. De opbouw van de herstelorganisatie, het opstellen van de noodzakelijke wet– en regeling en de contacten met getroffen ouders gaan ondanks Corona gewoon door. In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Van Huffelen de gezette stappen en geeft ze aan wat er nog gaat gebeuren. Dit meldt Rijksoverheid.

Staatssecretaris Van Huffelen: “Ondanks de verspreiding van COVID-19 houden we voortgang in het herstel van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit is een eerste stap in het tegemoet komen van de gedupeerde ouders.”
 
In de Voorjaarsnota is voor het herstel bij de kinderopvangtoeslag en uitvoering daarvan over drie jaar verspreid 500 miljoen euro gereserveerd. Daarvan is 110 miljoen bestemd voor de uitvoering van het herstel. Een speciaal crisisteam zorgt momenteel voor de opbouw van de herstelorganisatie.  
 

Aanpak per groep ouders

Potentieel komen ruim 20.000 ouders in aanmerking voor herstel. Zij zijn in drie groepen verdeeld, te weten ouders die onderdeel waren van een onderzoek naar fraude (CAF 11 of daarmee vergelijkbaar), mensen die te lijden hebben gehad onder de hardheid van de regelgeving en mensen die opzet of grove schuld is verweten.
Inmiddels hebben bijna alle 300 CAF-11 ouders hun compensatie (gemiddeld bijna 15.000 euro) ontvangen. Van ruim 20 ouders is de compensatie afgewezen; een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft geoordeeld dat zij er geen recht op hebben. Geen van deze ouders heeft bezwaar aangetekend tegen deze beslissing.
 

In mei beoordelingen afgerond

Naar verwachting zijn in mei de beoordelingen afgerond of een CAF-zaak vergelijkbaar is met CAF 11. De betrokken ouders worden daarover dan geïnformeerd. Daarna start de individuele behandeling. Een persoonlijk contactpersoon neemt daarover contact met hen op.
 
Voor de ouders die gedupeerd zijn door de hardheid van het systeem starten de voorbereidingen in mei. Dat gebeurt op volgorde van aanmelding waarbij voor schrijnende gevallen een uitzondering wordt gemaakt. De behandeling van de dossiers van ouders die opzet of grove schuld (OG/S) is verweten, begint ook voor de zomer.  
 
De uitvoering van de aangekondigde maatregelen vraagt om aangepaste wet-en regelgeving. Het streven is om dat traject in juli af te ronden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids