Normal_rss_entry-217560

Het kabinet wil breder onderzocht hebben welke ouders precies de dupe zijn geworden van de uit de hand gelopen jacht op fraude met kinderopvangtoeslagen door de Belastingdienst. De commissie-Donner, die daar al langer mee bezig is, moet daarom ook kijken naar zaken die buiten de al bekende fraudeonderzoeken vallen. Daardoor wordt het eindrapport van de commissie nog een paar weken vertraagd.

Dat meldt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer. Tot dusver richtte de commissie-Donner zich op ouders die zijn aangepakt door zogeheten CAF-onderzoeksteams, die belast waren met de opsporing van toeslagenfraude. Maar inmiddels blijken er veel meer mensen te zijn die niet tot die groep behoren, maar zich wel gedupeerd voelen.

"Ik begrijp dat dit rapport voor ouders die menen op vergelijkbare wijze te zijn behandeld een belangrijk moment is", schrijft Van Huffelen. "Juist omdat ik me ervan bewust ben dat veel ouders al een tijd in onzekerheid leven, vind ik het belangrijk dat het advies van de commissie over zoveel mogelijk van hen gaat."

De commissie zelf heeft eveneens geconstateerd dat er ook buiten de CAF-zaken ouders zijn zich te hard aangepakt voelen door de fiscus, en wil daar in haar eindrapport aandacht aan besteden. Dat betekent wel dat zij "enkele weken extra nodig heeft". Het rapport, dat tot ongenoegen van de Tweede Kamer al verscheidene keren is uitgesteld, verschijnt nu begin maart, in plaats van uiterlijk volgende week.

Door: ANP