Normal_geld__stapel__munten

Het jaar 2020 staat inmiddels in de startblokken. Wat zijn in 2020 de maximum uurtarieven voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang? 

De maximum uurprijzen voor 2020 worden met 1,89 procent verhoogd als gevolg van de indexering. De uurtarieven voor 2020 zijn: dagopvang 8,17 euro, buitenschoolse opvang 7,02 euro en gastouderopvang 6,27 euro.
 
De maximum uurprijs is het bedrag waarover een ouder maximaal een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. Alle kosten boven dit bedrag betalen ouders volledig zelf. Hoeveel er zelf voor de kinderopvang moet worden betaald, is afhankelijk van het inkomen en of het een eerste of tweede kind is. Voor het eerste kind kan de totale subsidie 96 procent bedragen en wordt deze geleidelijk afgebouwd 33,3 procent. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: BOinK