Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

In de gemeente Hollands Kroon is een raadsvoorstel ingediend. Er is voorgesteld om de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) in de gemeente Hollands Kroon te ondersteunen door de betrokken schoolbesturen en besturen kinderopvang een bijdrage te verlenen in de kosten van procesbegeleiding. Dit meldt Gemeente Hollands Kroon.

Dit raadsvoorstel zal naar verwachting worden behandeld in de vergadering van 26 september aanstaande. Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod.
 
Door: Nationale Onderwijsgids