Normal_kinderopvang_jongen_verf_handen_met_verf

Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010. Vorig jaar ging het om 70 procent van de declarabele kinderopvangkosten, in de eerste vier maanden van dit jaar was dat 73 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2018 kregen ouders gemiddeld 4200 euro aan kinderopvangtoeslag. In totaal werd ruim 2,6 miljard euro uitgekeerd voor bijna 950 duizend kinderen. De overheid heeft het budget voor de kinderopvangtoeslag voor 2019 verhoogd.
 

Vaker bso tegen maximumuurtarief of meer

In 2019 worden meer kinderen in de buitenschoolse opvang (bso) in kindercentra opgevangen tegen of boven het maximaal te declareren uurtarief. Het gaat om 83 procent van de kinderen, waar dit in 2018 nog 70 procent was. Dit komt doordat het uurtarief dat mag worden gedeclareerd is verminderd naar 6,89 euro in 2019 (in 2018 was dat nog 6,95 euro). Meer ouders zullen daardoor een uurtarief betalen dat boven het declareerbare maximum ligt. Het CBS heeft geen gegevens over de exacte hoogte van de betaalde uurtarieven.
 
Bij de andere opvangsoorten daalt in 2019 juist het percentage kinderen voor wie het maximaal declareerbare uurtarief wordt betaald. Bij de dagopvang in kindercentra gaat dat van 52 procent in 2018 tot 41 procent in 2019. Het maximumuurtarief dat voor deze soort opvang mag worden gedeclareerd bedroeg in 2018 7,45 euro en is in 2019 gestegen tot 8,02 euro. Deze stijging speelt in op verwachte prijsstijgingen door hogere kwaliteitseisen in de dagopvang. De tarieven voor opvang liggen vaker op of boven het declaratiemaximum in gemeenten met een zeer stedelijk karakter, zoals de vier grote gemeenten. 
 

Bijna 950 duizend kinderen in kinderopvang in 2018

Het bereik van de kinderopvangtoeslag is in 2018 verder gegroeid. In totaal ontvingen meer dan 630 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Het aantal kinderen in de formele opvang steeg naar bijna 950 duizend. Dit betekent dat 40 procent van alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Nederland naar formele opvang gaat. In 2014 was dit nog 31 procent.
 
Sinds 2014 is het aantal kinderen in de formele opvang met bijna 200 duizend toegenomen. Deze groei is onder meer het gevolg van verruiming van de regeling en de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties vanaf 2016. Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen omgevormd, waardoor ouders ook toeslag ontvangen voor deze vorm van peuteropvang. Hierdoor werd voor 74 procent van de 0- tot 4-jarigen in 2018 kinderopvangtoeslag toegekend, tegen 57 procent in 2014.
 
Door: Nationale Onderwijsgids