Normal_kind_geld

Op donderdag 4 juli 2019 vergadert de commissie voor Financiën van 13.00 tot 16.00 uur over het mogelijk ten onrechte stopzetten en/of terugvorderen van de kinderopvangtoeslag bij een groep ouders uit de regio Eindhoven. Namens het kabinet is staatssecretaris Snel van Financiën aanwezig. Dit meldt de Tweede Kamer.

Stopzetten kinderopvangtoeslag

In 2014 zette de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag stop bij 235 gezinnen in de regio Eindhoven, omdat er sprake was van 'mogelijk misbruik'. De Nationale ombudsman schreef in 2017 in zijn rapport 'Geen powerplay maar fair play' dat de Belastingdienst dit deed zonder dat de dossiers goed waren onderzocht en zonder oog voor de ernstige gevolgen voor een grote groep bonafide ouders. De Nationale ombudsman schrijft verder: In oktober en november 2014 werd in bijna alle gevallen ook de kinderopvangtoeslag over de eerste acht maanden van 2014 teruggevorderd evenals (in veel gevallen) de toeslagen over de jaren 2012 en/of 2013. Veel ouders kwamen door de beëindiging van de lopende toeslag in grote (financiële) problemen. Zij konden de (vaak hoge) opvangkosten niet meer betalen en bouwden - bij voortzetting van de kinderopvang - een schuld op bij het gastouderbureau of moesten zelf hun kinderen weer gaan opvangen. Ouders die probeerden om vanaf 1 september 2014 opnieuw kinderopvangtoeslag aan te vragen via 'Mijn toeslagen' of via een bezoek aan de balie, slaagden hier niet in.
 

Bezwaarschriften

In de periode na de beëindiging dienden de betrokken vraagouders 390 bezwaarschriften in. Omdat de Belastingdienst in de beschikking niet had aangegeven welke bewijsstukken ontbraken of onvoldoende/onjuist waren, was het moeilijk voor betrokkenen om hun bezwaar goed te motiveren. Bij de behandeling van de ingediende bezwaarschriften liep Toeslagen grote achterstand op. De indieners van de bezwaarschriften ontvingen geen bericht over de vertragingen. Al die tijd ontvingen de ouders geen kinderopvangtoeslag meer en wisten zij niet waar zij aan toe waren.
 

Raad van State

De Raad van State heeft in een uitspraak in april geoordeeld dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag bij een ouder in Eindhoven ten onrechte heeft stopgezet en teruggevorderd. Bovendien heeft de Belastingdienst te veel tijd genomen bij het reageren op bezwaarschriften. De Nationale ombudsman heeft daarop de staatsecretaris van Financiën opnieuw gevraagd om de ouders tegemoet te komen. Volgens de ombudsman is bij een groot deel van de betrokken gezinnen sprake van een vergelijkbare situatie als in de zaak waarover de Raad van State heeft geoordeeld.
 

Excuses

In juni 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën excuses aangeboden voor de gang van zaken. Het verrekenen en terugvorderen van kinderopvangtoeslag bij de betrokken ouders is stopgezet en de staatssecretaris heeft een adviescommissie gevraagd om te helpen bij het oplossen van de problemen tussen de belastingdienst en de betrokken ouders. Verder wil de staatssecretaris nagaan of het huidige systeem van berekenen en uitkeren van kinderopvangtoeslag wel goed functioneert. Hij schrijft: "hier lijkt niet in alle gevallen voldoende ruimte voor de menselijke maat en de ondersteuning van soms kwetsbare groepen waar toeslagen nou juist voor bedoeld zijn. Dit kan soms disproportionele gevolgen hebben en tot schrijnende situaties leiden".