Normal_pm__opvang__kov__kinderen__leidster__kinderopvang

Pedagogisch medewerkers ervaren een iets hogere werkdruk en hebben meer administratieve taken dan gemiddeld in vergelijking met alle zorgbranches. Wel zijn ze naar verhouding tevredener met hun salaris. Dit blijkt uit de FNV Zorg & Welzijnsbarometer onder 13.084 werknemers in de sector, uitgevoerd door onderzoeksbureau Totta. Dit meldt FNV.

Contracten en rooster

Het onderzoek van FNV laat zien dat de kinderopvang het meeste van alle branches contracten van 12-23 uur (32 procent) of 24-31 uur (42 procent) heeft. Pedagogisch medewerkers zouden het liefst van alle branches meer uren willen werken (15 procent).
 
Zij weten het vaakst van alle branches pas 1 tot 6 dagen van tevoren wat hun rooster is (30 procent). Wel geven ze vaker dan gemiddeld aan (bijna) altijd met genoeg collega’s te staan ingeroosterd (54 procent).
 

Werkdruk en salaris

Met het salaris zijn pedagogisch medewerkers best wel blij: ze zijn tevredener met hun salaris dan gemiddeld (49 procent een beetje tot (zeer) tevreden).
 
Wel geven ze een iets hogere werkdruk en fysieke belasting aan dan gemiddeld (81 procent (veel te) hoog; 57 procent (veel te) hoog). Ook vinden ze vaker dan gemiddeld dat de administratieve taken zijn toegenomen (82 procent).
 

Overig

Verder voelen medewerkers in de kinderopvang zich het meest van alle branches altijd veilig op hun werk (58 procent). Vaker dan gemiddeld vinden ze de kinderen een reden om in de sector te blijven werken (79 procent).
 
Door: Nationale Onderwijsgids