Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

De inspectie van het onderwijs gaat de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in Nederland onderzoeken. Daartoe voert de organisatie in 2019 een steekproefonderzoek uit. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Het steekproefonderzoek zal in de periode van januari tot en met juni 2019 plaatsvinden. Naast het onderzoeken van de kwaliteit van de educatie op 250 voorschoolse voorzieningen zal de inspectie een beeld schetsen van de kwaliteit van vroegschoolse educatie door 75 vroegscholen te onderzoeken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse educatie. Over de bevindingen wordt in het voorjaar van 2020 gerapporteerd.
 
Het onderzoek gebeurt in opdracht van het ministerie van onderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids