Normal_school_les_klas_boeken

Gelijke kansen voor elk talent. Dat staat centraal in het nieuwe onderwijsbeleid voor de komende vier jaar. De gemeente Rotterdam blijft jaarlijks 117 miljoen euro investeren in goed onderwijs voor iedereen van 2 tot 23 jaar. Dit meldt de gemeente Rotterdam.

Het Rotterdamse onderwijs heeft de afgelopen jaren veel bereikt. De gemiddelde scores van de Cito-toets zijn gestegen, minder leerlingen gaan zonder diploma van school en meer peuters gaan naar de voorschoolse opvang. 
 
“Maar er liggen nog uitdagingen”, zegt wethouder Said Kasmi (Onderwijs). “Zo loopt het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdamse leerlingen nog niet in de pas met het niveau van de andere drie grote steden. De ambitie is om alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen te geven. Daarom is gelijke kansen voor elk talent voor mij de kapstok van het Rotterdamse onderwijsbeleid.'
 
Om de kansengelijkheid te vergroten investeert Rotterdam onder andere in:
  • Het verbeteren van overgangsmomenten
  • Een sterk, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan scholen in de buurt
  • De aanpak van het lerarentekort
  • Het verkleinen van de kwaliteitsverschillen tussen scholen
  • Burgerschapsonderwijs
  • Hoger en passend onderwijsniveau
In Rotterdam mag het voor kinderen niet langer uitmaken wat de afkomst, het inkomen of het opleidingsniveau van ouders is. Met het nieuwe onderwijsbeleid willen gemeente, onderwijsinstellingen en kinderopvang ervoor zorgen dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.
 
Daniëlle Wille, strategisch adviseur onderwijs: “Dankzij goed onderwijs kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. Met een goede opleiding vinden ze eerder een baan die bij ze past en dat is goed voor de kinderen zelf én goed voor Rotterdam. Want zo dragen de leerlingen van nu bij aan het Rotterdam van de toekomst.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids