Normal_werk__arbeidsmarkt__zzp_er__vacatures__werken__vrouw__laptop

Nederlandse vrouwen werken weinig uren, ze verdienen per maand het minst, ze hebben weinig leidinggevende posities en kiezen niet vaak voor een technische studie. Dit blijkt uit het McKinsey rapport Power of parity over de positie van vrouwen in Europa. FNV vindt het daarom tijd voor een fundamentele verandering op de arbeidsmarkt waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om te werken en te zorgen. Dit meldt FNV.

Het rapport concludeert dat Nederland het wat betreft de positie van vrouwen op een fiks aantal punten slechter doet dan andere Europese landen. Vrouwen werken weinig uren, ze verdienen per maand het minst, ze hebben weinig leidinggevende posities en kiezen niet vaak voor een technische studie. Daarnaast krijgen relatief veel vrouwen (25 procent) te maken met geweld en intimidatie.
 
Nederlandse jonge vrouwen zijn al jaren hoger opgeleid dan jonge mannen. Toch leidt die hogere opleiding er nog niet toe dat vrouwen ook een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Vooral op het moment dat er kinderen komen, verslechtert de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. De FNV pleit daarom voor een samenhangend stelsel van betaald verlof en goede kindvoorzieningen. Daarnaast zouden toegesneden schooltijden en zeggenschap over werktijden er voor moeten zorgen dat het werk beter te combineren is met een jong gezin.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids