Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

Koning Willem-Alexander brengt woensdagochtend 4 juli een bezoek aan Nijmegen in het kader van 'European Green Capital 2018'. De stad is in 2017 door de Europese Commissie verkozen tot ‘meest duurzame hoofdstad van Europa’. De Koning spreekt onder andere met leerkrachten en leerlingen over het concept ‘Eco-schools’ en ontmoet medewerkers van bso Struin over spelen in de natuur. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

Als European Green Capital organiseert Nijmegen het hele jaar activiteiten om verduurzaming van de stad bij haar inwoners, andere steden in Nederland en de rest van Europa onder de aandacht te brengen. Zo zijn er congressen, publieksactiviteiten, duurzame evenementen en showcases. Thema’s zijn onder meer de gevolgen van klimaatverandering en bevolkingsgroei op het leefklimaat in steden en de omliggende natuur.
 
Koning Willem-Alexander brengt onder andere een bezoek aan het centrum voor natuur en cultuurhistorie ‘De Bastei’ aan de Waalkade. Na een korte rondleiding spreekt de Koning in het ‘kinderatelier’ met leerkrachten en leerlingen over het concept ‘Eco-schools’. Dit is een internationaal keurmerk voor scholen. De gedachte is dat zowel de kinderen als de scholen zelf duurzaamheid en ‘het naar school gaan’ met elkaar verbinden. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld van het zuinig omgaan met energie op school tot uitleg van het begrip duurzaamheid in vakken als aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer. In de cursussen die De Bastei aanbiedt leren kinderen onder meer om onderzoek te doen, debatten te voeren en om te gaan met mensen die beslissingen nemen.
 
Ook is er een ontmoeting met medewerkers van ‘Struin’. Deze buitenschoolse opvang organiseert het hele jaar door activiteiten voor kinderen na schooltijd in de natuur.
 
The European Green Capital Award is een initiatief van de Europese Commissie. Ieder jaar wordt de Award toegekend aan een Europese stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van duurzaamheid en daarmee een inspiratiebron vormt voor andere steden. Eerdere Green Capitals waren Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen. In 2019 wordt Oslo Green Capital en in 2020 Lissabon.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids