Normal_kov__opvang__psz

Vanaf dinsdag 3 april kan de gemeente starten met het opstellen van de jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang. Het jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang moet jaarlijks worden aangeleverd. Het jaarverslag is de verantwoording van de gemeente over het uitgevoerde toezicht en de handhaving op de kwaliteit van kinderopvang. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Samen met DUO, VNG realisatie (voorheen KING) en VNG kenniscentrum handhaving en naleving zet de inspectie zich in om het opmaken en aanleveren van de verantwoording zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook dit  jaar verloopt de verantwoording weer via Waarstaatjegemeente.nl.
 
Door de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn er vanaf 1 januari 2018 geen peuterspeelzalen meer geregistreerd in het LRK. De gegevens in het LRK zijn met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor komen peuterspeelzalen niet meer voor in de jaarverantwoordingscijfers van 2017.
 
De Inspectie van het Onderwijs houdt interbestuurlijk toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Zij ziet toe op de uitvoering van de taken van de gemeenten voor kinderopvang. Het doel is om de prestaties van gemeenten te bevorderen en zo de kwaliteit van de kinderopvang verder te helpen verbeteren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids