Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Op 24 mei van dit jaar vindt het congres Passende Kinderopvang plaats. Klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut Leony Coppens geeft tijdens deze bijeenkomst de workshop ‘Die is gelukkig nog te klein om er last van te hebben.’ Deze sessie gaat over trauma’s bij kinderen. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Volgens Coppens zijn met name ouders, maar soms ook huisartsen, ervan overtuigd dat een kind niets meekrijgt van bijvoorbeeld geweld in het gezin. Coppens stelt echter dat kinderen al in de baarmoeder dingen kunnen onthouden en weldegelijk trauma’s kunnen oplopen. Hun brein slaat op wat gevaarlijke situaties zijn. De moeilijkheid bij kleine kinderen is dat zij een gevaarlijke situatie niet kunnen verwoorden.

In het signaleren en onder de aandacht brengen van eventuele traumagerelateerde problemen speelt de kinderopvang een belangrijke rol, zegt Coppens. Dit komt onder meer aan bod in haar workshop op 24 mei. Coppens geeft daarbij voorbeelden uit de praktijk afkomstig uit de kinderopvang.

Het volledige programma voor het congres Passende Kinderopvang is te vinden op de website van Vakblad Vroeg.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids