Normal_onderwijsraad_logo

Vrijdag 23 juni heeft de voorzitter van de Onderwijsraad, prof dr. Henriëtte Maassen van den Brink, een notitie over gelijke onderwijskansen en sociale samenhang aan de bewindslieden van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap aangeboden. In de notitie worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de raad over deze thema’s van de afgelopen tien jaar samengevat. Dit melden de Onderwijsraad en VOS/ABB.

De Onderwijsraad heeft zich regelmatig gebogen over het vraagstuk hoe onderwijs kan bijdragen aan het creëren van kansengelijkheid en sociale samenhang in de samenleving. Deze notitie geeft een overzicht van de relevante adviezen die de raad over dit thema heeft gegeven. De raad gaat in op vijf actuele thema’s: het (vroegtijdig) bestrijden van achterstanden,  selectie en op- en doorstroomkansen, (het behalen van een) startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, eindtoetsing en burgerschapsonderwijs.
 
De Onderwijsraad pleit voor een langetermijnvisie in het onderwijs. Hierbij horen gelijke kansen en sociale samenhang, maar ook onderwijskwaliteit, doelmatigheid, pluriformiteit en keuzevrijheid een plaats te hebben en tegen elkaar afgewogen te worden. Daarnaast zou ook meer gebruikt moeten worden gemaakt van wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek.
 
De raad heeft de afgelopen jaren gepleit voor integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar en voor voldoende kansen voor leerlingen die willen op-of doorstromen in het voortgezet onderwijs. Verder heeft de raad benadrukt het onwenselijk te vinden dat de wettelijke kaders rondom eindtoetsing van het voortgezet onderwijs worden verruimt. Het breder opvatten van onderwijskwaliteit waar burgerschapsonderwijs onderdeel vanuit maakt, moet volgens de raad samengaan met het inzichtelijk maken van deze kwaliteit en het breder verantwoorden daarvan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids