Normal_copyright_stockfreeimages_kind_muziek_baby_luisteren

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen op een goede manier worden opgevoed over het gebruik van de mobiele telefoon en social media. Veertig procent van de ouders maakt zich zorgen over mediagebruik en hetzelfde aantal zegt behoefte te hebben aan hulp bij zogenoemde mediaopvoeding. Dat meldt Kinderopvangtotaal.

Die conclusies komen voort uit een onderzoek van PanelWizard, in opdracht van Mediawijzer.net. Daaraan deden ruim duizend ouders mee. De bezorgdheid van ouders heeft vooral te maken met de tijd die besteed wordt aan media en de inhoud ervan. De meeste ouders zeggen verstandig mediagebruik van hun kinderen even belangrijk te vinden als gezond eten en voldoende bewegen.

Bijna een derde van de ouders met jonge kinderen geeft aan moeite te hebben om zelf het goede voorbeeld te geven wat betreft het gebruik van de smartphone. 25 procent van de ouders vraagt zich af hoe ze moeten handelen als hun kinderen zich vervelen zonder media.

Om ouders en opvoedprofessionals te helpen met de omgang van smartphones en andere media heeft opvoedexpert Krista Okma een hulpmiddel ontwikkeld: MediaDiamant. Hierin staan tips om kinderen vanaf hun geboorte tot hun 18e leeftijd verstandig met media te laten omgaan. Plezier, veiligheid, samen zijn, inhoud en balans zijn daarbij de sleutelgebrippen. Professionals, zoals pedagogisch medewerkers, kunnen MediaDiamant ook gebruiken om ouders te helpen met mediaopvoeding. Zowel voor hen als voor de ouders zijn alle tips erg welkom, omdat volwassenen in veel gevallen niet zijn opgegroeid met zo veel media om zich heen als tegenwoordig.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids