Normal_lezen__peuter__prentenboek

Om te zorgen dat peuters een betere aansluiting krijgen met de basisschool, wordt voortaan op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen de nadruk gelegd op leren. De nadruk lag altijd op verzorgen. Volgens Constance Jacobson, projectleider Educatie van de Brancheorganisatie Kinderopvang, blijkt uit onderzoek dat nul tot vier jaar belangrijke jaren zijn om een basis te leggen, waarop kinderen hun hele leven doorbouwen. Dat meldt AD.

Nu de crisis in de kinderopvang zo goed als voorbij is, is er weer ruimte om na te denken over de invulling van de opvang. In kindercentra was het helemaal geen doelstelling om kinderen toe te rusten op het schoolse leren, zegt Josette Hoex van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). “Nu ontstaat steeds meer het besef dat de hersens zich van jongs af aan ontwikkelen door informatie te stapelen. Als we een stapje overslaan, kunnen kinderen dat niet inhalen.”

Het ministerie van Sociale Zaken geeft aan blij te zijn met de huidige vernieuwing en heeft 200 miljoen euro uitgetrokken om onder andere pedagogisch medewerkers bij te scholen, meer (vaste) leidsters op de babygroepen te zetten en de ontwikkeling van kinderen te volgen. Ook Ruben Fukkink, hoogleraar Kinderopvang, juicht de vernieuwing toe. “Ik denk dat kinderen zich harder ontwikkelen als we beter kijken naar wat ze kunnen en dat stimuleren.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids