Normal_belastingdienst34

Wanneer ouders te veel kinderopvangtoeslag hebben ontvangen, vordert de Belastingdienst dit terug. Nu blijkt dat de fiscus dit alleen mag doen binnen een termijn van vijf jaar. Na de termijn mag de Belastingdienst een eventueel te hoog uitgevallen voorschot niet meer terugvorderen. Dit blijkt uit verschillende uitspraken van de Raad van State. Dat meldt NU.nl.

In januari adviseerde de staatsraad advocaat-generaal Keus deze termijn al. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had hem gevraagd een conclusie te nemen in zes zaken waarin de Belastingdienst/Toeslagen meer dan vijf jaar nadat de voorschotten kinderopvangtoeslag waren verstrekt, de voorschotten in het nadeel van de aanvragers had herzien of de kinderopvangtoeslag definitief lager had vastgesteld.

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal werd toegezonden aan de partijen die bij deze juridische procedure betrokken waren. De Raad heeft inmiddels een oordeel geveld in de zaken waarin de Belastingdienst voorschotten voor kinderopvangtoeslag in het nadeel van de aanvragers bijstelde. Aanvragers moesten hierdoor bedragen variërend van 500 euro tot 16.000 euro terugbetalen. Tot nu toe was er namelijk geen termijn vastgesteld waarbinnen de fiscus actie moest ondernemen. Nu heeft de Raad geoordeeld dat de instantie niet bevoegd is om het geld terug te vragen als een termijn van vijf jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar is verstreken.

© Nationale Onderwijsgids