Normal_gezin_moeder_vader_kind_familie

Als ze later een gezin met jonge kinderen hebben, wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens fulltime werken. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat beide partners evenveel tijd moeten besteden aan het huishouden en de zorg voor kinderen. Dat blijkt uit een CBS-enquête onder 12- tot 25-jarigen. 

Het nieuwe Belastingplan moet er juist voor gaan zorgen dat meer moeders aan het werk gaan. Zo wordt vanaf 2017 de kinderopvangtoeslag verhoogd wat het voor moeders aantrekkelijker moet maken om het kind naar de kinderopvang te brengen en weer meer te gaan werken. Vorig jaar kwam CPB al tot de conclusie dat kinderopvangtoeslag wel degelijk effect heeft op arbeidsparticipatie.

Als jongeren tussen de 12 en 25 jaar een gezin (zouden) hebben met niet-schoolgaande kinderen geniet de parttime werkweek zowel bij de meeste jongens als meisjes de voorkeur. In deze situatie zou 48 procent van de jongens en 41 procent van de meisjes het liefst 3 of 4 dagen per week werken. Betaald werk voor 1 of 2 dagen heeft de voorkeur van evenveel meisjes, maar er zijn niet veel jongens die dat willen. Jongeren is gevraagd naar de rolverdeling die zij prefereren in hun eigen gezin of een mogelijk gezin in de toekomst, in een homo- of heterorelatie.

Twee derde van zowel de jongens als de meisjes vindt de verzorging en opvoeding van de kinderen een gezamenlijke taak. Ook op dit punt is een deel van de jongeren voorstander van een meer traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Volgens29 procent van de meisjes moeten zijzelf een grotere rol hebben in de opvoeding van de kinderen. Van de jongens vindt 22 procent dat hun partner op dit vlak meer moet doen.

Een groot deel van de jongeren kopieert de rolverdeling van het gezin waarin ze zelf zijn opgegroeid. In de gezinssituatie met jonge kinderen zou 37 procent van de jongens van wie vooral de vader werkte fulltime willen werken, tegen 27 procent van de jongens van wie beide ouders evenveel werkten. 

© Nationale Onderwijsgids