Normal_tablet__kind__mediagebruik

Drie op de vier gezinnen is in het bezit van een tablet en iedere dag verschijnen er honderden nieuwe apps op de markt. Meer dan 80 procent van de apps is gemaakt voor kinderen, maar de kwaliteit en veiligheid van deze apps varieert enorm. Daarom lanceert Stichting Cinekid op 10 mei de Cinekid AppLab; een hulpmiddel in de vorm van een gratis app zodat ouders, leerkrachten en begeleiders gemakkelijk originele, artistieke en educatieve apps kunnen vinden. Dat meldt Cinekid.

Ouders geven aan dat ze het lastig vinden om grip te krijgen op de appmarkt. Om te bepalen of een app geschikt is voor hun kinderen, beslissen ze vaak op onderbuikgevoel. In combinatie met het blijvend groeiende aanbod, wordt de keuze om de juiste apps te downloaden er niet makkelijker op gemaakt.

Kwalitatieve apps kunnen op allerlei manieren bijdragen aan de emotionele, fysieke, cognitieve en creatieve ontwikkeling van een kind. Maar er is tijd en kennis nodig om het kaf van het koren te scheiden. De Cinekid AppLab koppelt maandelijks de nieuwste apps aan leeftijd (1 tot en met 14 jaar), categorie en thema. Iedere applicatie is voorzien van een recensie en door de juiste documentatie is de software makkelijk te vinden. Cinekid beoordeelt apps op onafhankelijke wijze. Nieuwe applicaties worden alleen opgenomen in AppLab als ze de toets hebben doorstaan.

De apps die opgenomen worden in AppLab zijn allemaal op hun eigen manier verbonden aan een bepaald ontwikkelingsgebied van opgroeiende kinderen. De relatie tussen de app en het ontwikkelingsgebied komt in de recensies helder naar voren, zodat ouders precies weten welke toegevoegde waarde de app voor het kind heeft.

De impact van AppLab is dat het ouders en begeleiders stimuleert om actief betrokken te zijn bij digitale activiteiten van kinderen, maar ook om een podium te bieden aan appbouwers van kwalitatieve apps, speciaal gericht op kinderen. Daarnaast biedt AppLab uitkomst in het onderwijs. De geselecteerde apps zijn gemakkelijk aan lessen te koppelen en kunnen bijdragen aan de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen en aan een andere manier van lesgeven. 

© Nationale Onderwijsgids