Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Acht gastouderbureaus hebben de handen ineen geslagen en het Platform Gastouderopvang opgericht. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit, de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders. De acht deelnemers van het Platform Gastouderopvang vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 40 procent van de totale gastoudermarkt. Dat meldt Platform Gastouderopvang.

Gastouders leveren in Nederland een belangrijke bijdrage aan de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar. Nederland telt ruim 31.000 professionele gastouders die voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van pedagogisch handelen, deskundigheid, veiligheid, gezondheid en meldcodes. Deze professionele gastouders vangen jaarlijks 100.000 kinderen op. Veel ouders kiezen specifiek voor gastouderopvang in een kleinschalige, professionele en vertrouwde omgeving. Belangrijke redenen zijn dat de kinderen iedere dag door dezelfde beroepskracht worden opgevangen en de flexibiliteit die een gastouder biedt. Veel ouders noemen ook de kleinschaligheid als een groot voordeel. Zo is er veel persoonlijke aandacht voor ieder kind en kan het zich optimaal ontwikkelen.

De oprichters van het Platform Gastouderopvang constateren dat de politieke en maatschappelijke waardering en aandacht voor gastouderopvang wisselvallig zijn. Daarom streeft het platform naar een duurzame toekomst voor de gastouderopvang, door de gastouderopvang inhoudelijk te versterken, arbeidsparticipatie van werkende ouders te verhogen en keuzevrijheid van ouders te verbeteren.

De belangrijkste thema’s rond deze drie doelen heeft het platform verwoord in een 10-puntenplan. Eén van de speerpunten is meer aandacht voor baby-opvang bij gastouders omdat het aangetoond is dat gastouderopvang voor baby’s één van de meest geschikte en betaalbare opvangvormen is. Een ander speerpunt is de familiaire gastouderopvang. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft onlangs aangegeven te gaan onderzoeken of deze vorm van opvang in de toekomst nog wel in aanmerking moet komen voor kinderopvangtoeslag. Het platform vindt dat alle ouders, waarvan de gastouder aan de wettelijke eisen van geregistreerde gastouderopvang voldoet, recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ook pleit het platform voor strengere controle aan de poort van nieuwe gastouderbureaus om fraude te voorkomen en uniforme controle van gastouderbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en pedagogisch handelen.

© Nationale Onderwijsgids