Normal_mishandeling_kind_peuter_verdriet_angst

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling staat het stoppen en voorkomen van kindermishandeling centraal. De organisatie richt zich dit jaar ook op de professionals die in contact staan met kinderen, zoals pedagogisch medewerkers en kinderopvangorganisaties. Wat zijn de knelpunten waar zij tegenaan lopen en hoe kunnen zij voorkomen dat kinderen mishandeld worden? Dit meldt Kinderopvangtotaal. 

De Week tegen Kindermishandeling vindt in november plaats. Het is de derde keer dat de week georganiseerd wordt. Bij de twee voorgaande keren heeft geen enkel kindercentrum deelgenomen aan de campagne en de activiteiten die georganiseerd werden. De Week tegen Kindermishandeling richt zich daarom dit jaar ook op professionals in de omgeving van het kind, en niet alleen familie, buren of kennissen. “We willen kinderopvang een podium bieden door hun activiteit voor deze week aan te melden,” vertelt woordvoerder Sander Bruggeling. Op de website www.weektegenkindermishandeling.nl kunnen kinderopvangorganisaties en gastouders zich aanmelden. Hun aanmelding wordt zichtbaar, zodat de kinderopvang kan laten zien dat zij aandacht voor dit onderwerp belangrijk vindt. 
 
Daarnaast biedt de week ruimte om stil te staan bij de knelpunten waar de pedagogisch medewerkers tegenaan lopen in het stoppen en voorkomen van kindermishandeling. Lenneke Alink, hoogleraar Forensische gezinspedagogiek en bijzonder hoogleraar Kindermishandeling: “Pedagogische medewerkers spelen een heel belangrijke rol bij het signaleren van kindermishandeling. Ze zien de kinderen regelmatig en kunnen goed veranderingen in hun gedrag waarnemen.”
 
Pm'ers hebben wat meer moeite met het herkennen van emotionele verwaarlozing, aldus Alink. Ook vinden pm'ers het moeilijk om bij vermoedens van kindermishandeling met de ouders in gesprek te gaan. “Dat is niet iets wat alle professionals zomaar kunnen,” vertelt Alink. “Het is daarom belangrijk dat ze hierin worden geschoold. Het is belangrijk dat de meldcode in de organisatie is geïmplementeerd. Maar dat moet niet blijven bij een stuk papier. Goede scholing over kindermishandeling, het herkennen ervan en handelen bij vermoedens, is essentieel.” Een activiteit in de Week tegen Kindermishandeling zou dan ook bijvoorbeeld training voor de pm'ers kunnen zijn. 
 
© Nationale Onderwijsgids