Normal_baby_computer

Uit een grootschalige tweelingstudie blijkt dat gemiddeld de invloed van genen en omgevingsfactoren op menselijke eigenschappen vrijwel hetzelfde zijn. De studie is uitgevoerd onder leiding van Danielle Posthuma, hoogleraar neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum. De resultaten bieden inzicht in de relatieve bijdrage van genen en omgeving van honderden verschillende eigenschappen. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Over de invloed van genen en omgevingsfactoren wordt al jaren gediscussieerd door genetici. Posthuma heeft met collega's de resultaten van alle studies die dezelfde eigenschap onderzochten geanalyseerd. Hierdoor is er nu een betrouwbaardere schattingen van de bijdrage van erfelijkheid en omgeving. Uit de studie blijkt dat wanneer we alle eigenschappen samen nemen de gemiddelde bijdragen van erfelijkheid 49 procent is en van de omgeving 51 procent.

“We laten ook zien dat elke onderzochte menselijke eigenschap erfelijk is. Het kan dus nooit zo zijn dat bijvoorbeeld bepaald gedrag volledig aan omgevingsfactoren is toe te schrijven. Lange tijd is bijvoorbeeld aangenomen dat met name nurture (‘de slechte opvoeding’) een rol speelt in antisociaal gedrag. Maar ons onderzoek toont aan dat nature en nurture voor antisociaal gedrag even belangrijk zijn. Dit kan wetenschappers stimuleren biologische factoren voor dit gedrag te onderzoeken”, zegt Posthuma.

De resultaten van bijna 3.000 eerder gepubliceerde tweelingstudies zijn geanalyseerd in het onderzoek dat vier jaar heeft geduurd. Er blijkt een scheve verdeling te zijn in welke eigenschappen worden onderzocht in tweelingstudies. Posthuma zegt dat ze honderden studies naar gedragsstoornissen, intelligentie en alcoholgebruik hebben gevonden. Nieuwe tweelingstudies naar veel onderzochte eigenschappen zouden door dit onderzoek overbodig zijn geworden. “Nieuwe studies kunnen zich het beste richten op nog niet goed onderzochte eigenschappen, zoals multiple sclerose, epilepsie of de ziekte van Parkinson”, aldus Posthuma. Alle data van het onderzoek is gratis en vrij toegankelijk beschikbaar in een online webtool

© Nationale Onderwijsgids