Normal_kind_blij4534

(Novum) - Het wordt op korte termijn mogelijk om meertalige buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar krijgen dan opvang aangeboden in het Engels, Frans of Duits. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Kinderen gaan gemiddeld 38 uur per maand naar de bso. Die mogen straks voor maximaal 50 procent van de openingstijd opvang in een van de drie talen aanbieden. Asscher zoekt op deze wijze aansluiting bij ontwikkelingen in het primair onderwijs waar het mogelijk wordt om een deel van de lessen in het Engels, Frans of Duits te geven.

Meertalige bso moet volgend jaar al mogelijk worden. Voor de categorie van nul tot en met vier jaar is meertalige opvang (nog) niet mogelijk. Eerst moet uit experimenten duidelijk worden dat dat voor deze groep geen aanwijsbaar negatieve gevolgen heeft op de taalbeheersing van de eerste taal, aldus Asscher.