Normal_kinderopvang_peuter_begeleider_leidster

Deze week start Stichting Aanzet met de TINK-training bij de kinderdagverblijven CoolKidz en ’t Planzoentje in Schiedam.TINK is een training voor pedagogisch medewerkers (pm) in de kinderopvang, die ontwikkeld is door Sardes, in samenwerking met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands.

In de TINK-training leren pm'ers hoe je tijdens het werken met kinderen je interactievaardigheden kunt verbeteren en inzetten. Daarnaast wordt gewerkt aan de eigen taalvaardigheid van de pm'ers. Dat is belangrijk omdat goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. In de training staan zes interactievaardigheden centraal, namelijk sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, positieve interacties tussen kinderen begeleiden en ontwikkelingsstimulering.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteden de deelnemers minimaal vier uur per keer aan praktijkopdrachten, die grotendeels worden uitgevoerd tijdens hun werk. Het ministerie van SZW stelt subsidie beschikbaar voor pedagogisch medewerkers die de TINK-training volgen.

© Nationale Onderwijsgids