Logo_nieuwe-logo-boekstart-2014

Kinderdagverblijf Katrijn van Junis Kinderopvang in Alphen aan de Rijn had afgelopen vrijdag een bijzondere gast. Niemand minder dan Jet Boeke, de bedenkster van Dikkie Dik, kwam aan de kinderen voorlezen uit haar eigen verhalen. Het kinderdagverblijf is onlangs begonnen met het programma BoekStart, een initiatief van Stichting Lezen en de Bibliotheek om het voorlezen en lezen met kleine kinderen te stimuleren. Dit meldt Alphens Nieuwsblad. 

Om het lezen en voorlezen op het kinderdagverblijf te bevorderen, heeft kinderdagverblijf een bibliotheek gekregen. Ter ere van de feestelijke opening werd Jet Boeke uitgenodigd. Zij las niet alleen voor uit een Dikkie Dik-verhaal maar tekende ter plekke ook een verhaal van de geliefde rode kater. Een medewerker van de kinderopvang las daarna voor met de vertelkast. Dat is een soort poppenkast waarin telkens één bladzijde uit een prentenboek te zien is. Zo kunnen de kinderen beter hun aandacht bij het verhaal houden.

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma wil ouders en opvangmedewerkers stimuleren meer voor te lezen of samen te lezen met de kinderen. Voorgelezen worden ondersteunt kinderen in hun taalontwikkeling. Nu begint nog een kwart van alle kinderen met een taalachterstand aan het basisonderwijs met nadelige gevolgen voor hun latere lees- en taalvaardigheid. Bij kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken is de kans op een taalachterstand kleiner.

© Nationale Onderwijsgids