Logo_montessori

Samen met de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) wordt op woensdag 11 maart de landelijke actiedag ‘Kiezen voor montessori’ georganiseerd. Het montessori bestaat uit 40 peutergroepen, 160 basisscholen en 17 middelbare scholen. Deze actiedag is voor alle belangstellenden op deelnemende kindcentra en scholen verspreid over Nederland. 

Op het montessori krijgen kinderen de ruimte om zelf de omgeving te ontdekken, samen te spelen en samen te werken. Zij leren kiezen, omgaan met vrijheid en ontwikkelen verantwoordelijk, zelfstandig en sociaal gedrag. Montessori-educatie - de term voor de samenhang in opvoeding en onderwijs - begint al bij het hele jonge kind en kent een doorgaande lijn tot en met het voortgezet onderwijs. Ouders, begeleiders en leraren helpen de kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig te handelen.

Grondlegster Maria Montessori ontwikkelde materialen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Zo ontwikkelde zij voor peuters en kleuters materiaal om te ordenen en hun woordenschat te vergroten en voor oudere kinderen ontwikkelde zij rekenmaterialen die rekenen leuk en begrijpelijk maken. Het materiaal biedt inzicht en nodigt uit om zelf ontdekkingen te doen. Wereldwijd zijn er in totaal 25.000 montessori-instellingen, waarvan ruim tweehonderd in Nederland. 

© Nationale Onderwijsgids