Normal_baby_blok

Het actieplan 'Geef kinderen de ruimte' is gisteren gepresenteerd aan de politiek. Het plan is opgesteld door de PO-Raad, de Maatschappelijk Ondernemen Groep (MO-Groep) en Brancheorganisatie Kinderopvang. De partijen willen met het plan zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar. Zo willen ze onder andere een opvang voor alle kinderen van nul tot vier jaar, om eventuele leer- en gedragsproblemen vroegtijdig op te sporen. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Het plan zou goed zijn ontvangen door onder andere kinderopvangorganisaties, onderwijspartners en wethouders. De partijen die het plan hebben ontwikkeld vinden dat er in de wet meer ruimte moet komen voor samenwerking tussen onderwijs en opvang. “Een mens leert in de eerste vijf levensjaren het meest. Basisscholen zouden van alle kinderen moeten weten wat voor kind ze binnenkrijgen, zodat de school verder kan bouwen op diens ontwikkeling. Sterke basisvoorzieningen in de vorm van kindcentra vanaf nul jaar zijn daarvoor gewenst”, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

De initiatiefnemers roepen op tot het moderniseren van de wet- en regelgeving en het beter op elkaar afstemmen van toezicht. Omdat het realiseren van deze plannen tijd kost, vragen de organisaties om experimenteerruimte. De directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Lex Staal, benadrukt dat er eerst politieke stabiliteit nodig is om te kunnen experimenteren. 

© Nationale Onderwijsgids