Normal_kind_peuter

Door VVE Thuis leren (laagopgeleide) ouders de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Bereslim zorgt hierbij voor educatieve spelletjes en geanimeerde prentenboeken. Dankzij het kindvolgsysteem kunnen ouders en begeleiders de ontwikkeling van kinderen gericht stimuleren. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

De eerste zes jaar in het leven van een kind zijn cruciaal voor zijn verdere ontwikkeling en schoolloopbaan. Daarbij zijn ondersteuning en stimulering door de ouders essentieel. Met VVE Thuis leren ouders activiteiten te doen met hun kind, die aansluiten bij de activiteiten op een speelzaal, kinderdagverblijf of school. Deze combinatie van voor- en vroegschoolse educatie met ouderbetrokkenheid thuis zorgt voor meer effect op de ontwikkeling van kinderen, ook op lange termijn. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt trainingen en implementatie-ondersteuning voor medewerkers die werken met VVE Thuis.

Het kindvolgsysteem van Bereslim zorgt ervoor dat ouders en begeleiders inzicht krijgen in het individuele leergedrag van een kind en dit gericht kunnen bevorderen. Een kind met goed leergedrag kan het eigen gedrag sturen en zich hierdoor beter concentreren, plannen en negatief gedrag onderdrukken.

Het door GGZ Molendrift ontwikkelde softwareprogramma Bereslim is door het Nederlands Jeugdinstituut geïntegreerd in VVE Thuis en toegankelijk gemaakt voor kinderen van drie tot zes jaar, hun ouders en begeleiders. De beroepskracht stelt via een ouderportaal in welke boeken en spelletjes thuis gedaan worden. De activiteiten worden besproken in ouderbijeenkomsten en met de cursus 'Omgaan met media' leren (laagopgeleide) ouders mediabewust te zijn.

© Nationale Onderwijsgids