Normal_school_kinderen_basisschool

De AOb heeft een memorandum opgesteld met zeven punten waaraan het onderwijs aan jonge kinderen aan moet voldoen. Zo willen ze onder andere dat het onderwijspersoneel meer vakinhoudelijke ruimte krijgt, dat er meer specialisaties ontwikkeld worden binnen de pabo en dat kinderen zelf de ruimte krijgen om te ontdekken. Het document is dinsdag als petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit meldt AOb.

Het memorandum is opgesteld in samenwerking met CNVO, AVS, de Vereniging Jonge Kind en de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs. “Als politici over onderwijs praten, schieten ze vaak in de meten-is-weten-reflex. Je kunt in brede zin discussiëren over het nut daarvan, maar bij de allerkleinsten staat vast dat toetsresultaten nauwelijks iets zeggen en dat een vierjarige spelenderwijs veel meer leert”, zegt Angèle van der Star, voorzitten van de AOb-groep 'DGPO', die directieleden uit het basisonderwijs vertegenwoordigt. Deze punten zijn samengevat in het memorandum. Hierin hebben onderwijzers, schoolleiders en specialisten zeven voorwaarden opgesteld waaraan onderwijs aan de jonge doelgroep moet voldoen.

De AOb vindt dat het onderwijs zelf meer zeggenschap moet krijgen over de inrichting van de kaders. “Politici en bestuurders stellen kaders. Wij hebben vandaag in de Tweede Kamer laten weten aan welke eisen die kaders moeten voldoen. Voor ons is dat gesneden koek, maar een politicus heeft allicht andere competenties en kan er zijn voordeel mee doen”, aldus Van der Star.

© Nationale Onderwijsgids