Logo_kinderopvang_peuter_begeleider_leidster

Jonge kinderen leren wanneer ze spelen. Dat is de insteek van de lectorale rede die dr. Annerieke Boland op 7 januari zal uitspreken aan Hogeschool iPabo in Amsterdam. De nieuwe lector Jonge Kind vindt dat docenten en pedagogisch medewerkers zich dan ook vooral moeten richten op het stimuleren van spel. Dan ontwikkelen zij zich in de volle breedte.

In haar rede gaat Boland in op de vraag wat de bedoeling is van onderwijs aan jonge kinderen. Haar stelling is dat er in veel peuter- en kleutergroepen in de vroeg- en voorschoolse educatie (vve) en in het basisonderwijs ten onrechte een onderscheid gemaakt wordt tussen spelen en leren. “Dat heeft geleid tot een eenzijdige focus op lezen, schrijven en rekenen”, zegt Boland. “Ook worden er vaak werkvormen ingezet die niet passen bij jonge kinderen, zoals werkbladen, klassikale lesjes in de grote kring en toetsen. In deze settingen leren jonge kinderen vooral nadoen wat juf of meester voordoet”. Boland pleit ervoor dat leerkrachten de ontwikkeling stimuleren door vanuit inleving en verbondenheid met kinderen het spel te verdiepen en verrijken.

Voorafgaand aan de lezing van Boland en tevens de jaaropening van de hogeschool vindt een workshopronde plaats. Daarin kunnen deelnemers kennismaken met diverse aspecten van spelbegeleiding en interactie met kinderen. Door grote belangstelling is aanmelden voor de workshops inmiddels niet meer mogelijk. Meer informatie is te vinden op www.ipabo.nl.

© Nationale Onderwijsgids