Normal_school_overblijven_opvang_kinderen_po

De Belastingdienst is strenger gaan controleren op de bijdragen die worden uitgekeerd aan vrijwilligers. Instellingen die meer betalen dan is toegestaan kunnen forse naheffingen verwachten. Ook scholen maken veel gebruik van vrijwilligers voor de opvang van kinderen die overblijven (tussenschoolse opvang). De scholen zijn bang dat de overblijfkrachten afhaken nu scholen gedwongen zijn veel lagere vergoedingen te betalen. Dit meldt RTL Nieuws.

De Belastingdienst staat een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur toe maar scholen betalen vaak veel meer aan overblijfkrachten. Soms wel 9 tot 11 euro per uur. Daarmee wordt het maandelijkse maximum van 150 euro flink overschreden. Om naheffingen van de Belastingdienst te voorkomen, besluiten veel scholen weer volgens het oude vergoedingensysteem te werken. Maar vrijwilligers krijgen in dat systeem veel minder voor hun werk in de tussenschoolse opvang (tso).

“Het gevaar bestaat dat daardoor veel vrijwilligers zich zullen terugtrekken als overblijfhulp”, waarschuwt Coen Schaap van TSO Assistent, een organisatie die scholen helpt bij de registratie van de overblijf. “Het is niet meer de moeite waard om hiervoor je eigen lunch op te offeren”.

© Nationale Onderwijsgids