Normal_moeder_kind_baby_familie_gezin

Minister Asscher wil de Wet Kinderopvang wijzigen. Hij bereidt momenteel een wijzigingsvoorstel voor. Er moet een register komen waar de gegevens van alle personen die werkzaam zijn in de kinderopvang en peuterspeelzalen in komen te staan. Dit meldt Kinderopvang Totaal. 

Sinds maart 2013 bestaat continue screening in de kinderopvang. Vanaf 2016 wordt iedereen die in de kinderopvangsector werkzaam is volledig en blijvend gescreend. Strafbare feiten die medewerkers in de kinderopvang, gastouders en volwassen huisgenoten van gastouders plegen worden via deze screening in de gaten gehouden. Wanneer een medewerker in aanraking komt met justitie dan wordt hier een melding van gemaakt. De persoon verliest dan zijn of haar Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en als gevolg hiervan mag deze persoon niet meer in de kinderopvangsector werken. 
 
Hoewel de huidige screeningsopzet succesvol is, zo vindt minister Asscher, moet er nog beter gescreend worden dan nu het geval is. De minister wil daarom dat er een bestand wordt gemaakt waarin alle namens en gegeven van personen die werken in de kinderopvang komen te staan. Momenteel werkt de screening nog door bestaande gegevensbronnen iedere maand te koppelen. Als gevolg van deze telling werkten er volgens de screening in september 2014 149.814 personen in de kinderopvang terwijl dit aantal een maand later opgelopen was met bijna 6000 mensen (155.749). Asscher: 'Het verschil kan worden verklaard door fluctuatie in het totale personeelsbestand als gevolg van in- en uitstroom.' Stagiaires, uitzendkrachten, zelfstandigen en vrijwilligers vallen op dit moment nog buiten de continue screening. 
 
© Nationale Onderwijsgids