Logo_normal_tovertuin2

Kinderopvang Humanitas neemt de locaties van De Tovertuin over in de regio Parkstad en Schinnen in Limburg. De kinderdagverblijven zijn daarmee van de ondergang gered.

Eind moest kinderopvangorganisatie De Tovertuin faillissement aanvragen. Sindsdien voerde Kinderopvang Humanitas gesprekken met de curator over een mogelijke overname van De Tovertuin. Dat heeft geleid tot een positief resultaat. Daarmee zijn de acute zorgen van ouders, kinderen en werknemers weggenomen.

De kinderopvang heeft de afgelopen jaren veel klanten verloren als gevolg van krimp door bevolkingsafname en door bezuinigingen vanuit de overheid. De Tovertuin, met 100 werknemers op 24 locaties in Zuid-Limburg, kon eind mei niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. De organisatie heeft een schuld van twee miljoen euro.

Door de overname door Kinderopvang Humanitas blijft professionele kinderopvang behouden voor de regio Parkstad/Schinnen. Kinderopvang Humanitas is de grootste kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland.

© Nationale Onderwijsgids