Minister Asscher van Sociale Zaken

Vakbond Abvakabo FNV noemt het debat in de Tweede Kamer over de kinderopvang “een grote teleurstelling voor de werknemers in de sector.” Volgens bestuurder Ilse van der Weiden van de vakbond kwam minister Asscher van Sociale Zaken met lege handen naar het debat en zijn er daardoor nauwelijks concrete resultaten behaald. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Van der Weiden maakt zich zorgen over de toekomst van de kinderopvangbranche. De laatste cijfers die door het ministerie naar buiten werden gebracht zijn weinig rooskleurig. “Nog steeds nemen ouders minder uren af, waardoor de werkgelegenheid terugloopt en veel pedagogisch medewerkers ontslagen zijn.”

De vakbond betreurt het dat minister Asscher niet inging op het voorstel van GroenLinks om de meevaller op de begroting te investeren in de kinderopvang. Ook werd er tot ongenoegen van de bond niet gesproken over de flinke bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Van der Weiden vindt dat er tijdens het debat teveel aandacht ging naar de ouderparticipatiecrèches (opc's). “Hiervan zijn er slechts zes in Nederland. Hoewel wij de opc's een mooi initiatief vinden, vinden wij het niet vergelijkbaar met kinderopvangorganisaties waar professionals werken,” aldus de vakbondbestuurster.

© Nationale Onderwijsgids