Succesvolle gemengde opvang BSO De Sterren

ARNHEM - Bij buitenschoolse opvang De Sterren in Arnhem kunnen alle typen kinderen terecht. Ook bijvoorbeeld kinderen die gehandicapt zijn, een gedragsprobleem hebben en/of het speciaal onderwijs bezoeken. Daarover bericht de website van De Gelderlander.

Bij BSO De Sterren is op drie dagen per week sprake van een gemengde groep kinderen: de ene helft bezoekt het regulier onderwijs, de andere helft het speciaal onderwijs.

Dankzij een samenwerking met zorginstelling Siza is de opvang een succes. Ouders van de kinderen van BSO De Sterren zijn positief over de bijzondere opvang.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres