Advies promovendus voor kinderopvangsector

TILBURG - Vorige week is Aafke Raaijmakers aan Tilburg University gepromoveerd op haar proefschrift Take Care! Responding to institutional complexity in Dutch childcare. Daarover bericht de website van de Tilburgse universiteit.

In haar proefschrift komt de onderzoekster tot het volgende advies: 'De Nederlandse kinderopvang lijdt onder de druk van regels en tegengestelde verwachtingen. Het wordt tijd voor een langetermijnvisie van de overheid op de rol van kinderopvangorganisaties. De sector zelf moet zich beter positioneren als opvoedkundige instantie met meerwaarde voor ouder en kind.'

Raaijmakers onderzocht de reacties van bestuurders op botsende eisen van belanghebbenden bij de kinderopvang. Dat de kinderopvang in Nederland een moreel strijdtoneel bij uitstek is, heeft volgens haar ook te maken met de ontstaansgeschiedenis van de sector

Sinds 1 september 2012 is Raaijmakers werkzaam als universitair docent aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres