Logo_creall2013

Creall® werkt al 50 jaar aan de ontwikkeling van creatieve producten voor in de klas. Op de NOT is begin van dit jaar het vernieuwde assortiment boetseermaterialen voor het onderwijs en de kinderopvang geïntroduceerd. Daarbij slaat Creall® naast de ontwikkeling van nieuwe producten ook een nieuwe weg in: het toevoegen van educatieve meerwaarde aan het gebruik van de boetseermaterialen.

Ontwikkeling van kinderen stimuleren
Creall® producten stimuleren de ontwikkeling van kinderen op een bijzondere manier. Het verbeteren van senso-motorische vaardigheden, maar ook de creatieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele vaardigheden zijn voorbeelden van ontwikkelingsgebieden waarop het werken met klei kan bijdragen. Creall® klei biedt voor hen die deze materialen op een juiste manier in de klas inzetten, een enorme educatieve waarde.

De inzet van klei in de klas via activiteitenkaarten
Met de boetseermaterialen kunnen onderwijsprofessionals de kinderen laten ‘leren met hun handen’.
Creall® heeft in samenwerking met een team van onderwijskundigen en speltherapeuten een aantal activiteitenkaarten in een doorlopende lijn ontwikkeld, waarbij het ‘leren met je handen’ centraal staat. Deze doorlopende lijn is gebaseerd op drie begrippen: ervaren (onderbouw), ondersteunen (middenbouw) en verdiepen (bovenbouw).
Daarbij gaan de activiteiten verder dan de lessen handvaardigheid. Klei kan op veel meer manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor taal en rekenen. Het maken van letters of cijfers, het leren sorteren en seriëren, kleur- en vormwaarneming en ruimtelijke oriëntatie. Het zijn zomaar een aantal gebieden waar klei een fantastisch effectieve rol kan spelen in het leerproces. Creall® heeft deze gebieden in kaart gebracht en er activiteitenkaarten bij ontwikkeld, die gratis zijn te downloaden via www.kleiweb.nl. De activiteitenkaarten zijn ingedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Daarnaast is er een informatieve brochure ontwikkeld, waarin o.a. de samenhang tussen hersenrijping en ontwikkeling verder uitgediept wordt. Zowel de activiteitenkaarten als de brochure zijn te downloaden via een nieuwe website: www.kleiweb.nl.

Kleisoorten en de ontwikkelingsgebieden
Elke kleisoort van Creall® heeft zijn unieke eigenschappen waardoor het specifiek bij een bepaalde leeftijdsgroep past. Daarbij is natuurlijk ook de toepassing van het materiaal van belang. Welk werkstuk wordt er gemaakt? Hoeveel kracht heeft het kind al in de handen en welk materiaal is geschikt voor de grovere of de fijnere motoriek? Gaan we het werkstuk nabewerken door te schilderen of af te bakken? Al deze informatie is te vinden op de website.

Meer weten?
De manier waarop Creall® haar assortiment boetseermaterialen opnieuw heeft gedefinieerd en verrijkt heeft inmiddels in binnen- en buitenland veel bijval gekregen. Gebruikers van de activiteitenkaarten zijn enthousiast en ook internationaal wordt er positief op gereageerd. Daarom is de ‘website voor kleiers’ inmiddels in meerdere talen ontwikkeld. Creall® boetseermateriaal is verkrijgbaar via de betere schoolleverancier, waarvan een lijst te vinden is op de Creall® Facebook pagina.

© Nationale Onderwijsgids