Logo_waterland

De voorbereiding voor de nieuwbouw van de openbare basisschool De Havenrakkers in Broek in
Waterland is van start gegaan. Het college van B&W heeft deze week besloten een begin te maken
met het onderzoek naar de mogelijke varianten voor een nieuw onderkomen voor De Havenrakkers.

Varianten
De gemeente Waterland heeft nog geen beslissing genomen over de vorm en plek van het gebouw. Dit
moet een onderzoek naar de financiële en technische mogelijkheden uitwijzen. Wethouder van onderwijs
Bert Schalkwijk licht toe: “Er zijn drie varianten denkbaar: renovatie op de bestaande locatie, nieuwbouw
op bestaande locatie of nieuwbouw op een nieuwe locatie in de buurt van de school. Bij de keuze tussen de
varianten wordt ook de mogelijke participatie van andere partijen meegenomen. Uiteraard gebeurt dit in
overleg met het schoolbestuur van SPOOR.”

Verkenning functies voor een brede school
De gemeente Waterland heeft al in 2004 aangegeven de realisatie van brede scholen in Waterland in gang
te willen zetten, ook in Broek in Waterland. Binnenkort start de gemeente met het verkennen van de mogelijkheden
om ook andere activiteiten toe te voegen aan het schoolgebouw, zoals dit ook is gebeurd in
Ilpendam. Daar delen twee basisscholen, de kinderopvang, een peuterspeelzaal en een servicepunt van de
bibliotheek het brede schoolgebouw. Ook wordt onderzocht of het gebouw gecombineerd kan worden
met bijvoorbeeld kantoorruimtes of appartementen, zoals bij de Gouwzeeschool in Monnickendam waar
30 appartementen op de school zijn gebouwd.

Vervolg
Uit het onderzoek naar de financiële en technische mogelijkheden komt naar voren op welke locatie en in
welke vorm de school het best gebouwd kan worden óf dat het schoolgebouw gerenoveerd wordt op de
bestaande locatie. Daarnaast wordt bepaald of, en welke, andere activiteiten toegevoegd worden aan het
schoolgebouw. Wethouder Schalkwijk: “Het is voor ons nu nog niet duidelijk of we alleen een school gaan
bouwen of renoveren, óf dat het een brede school met andere activiteiten en functies wordt. Het uitgangspunt
is om de school zo ‘breed’ mogelijk te maken.”

© Nationale Onderwijsgids