Normal_649da8800c889__1_

Het project ‘Future proof nurses’ van NHL Stenden is eerste geworden bij de Nederlandse Onderwijspremie 2023. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs reikte donderdag in Nieuwegein de hoogste premie van 1,2 miljoen euro uit aan de projectgroep binnen de academie Gezondheidszorg. “Dit is een geweldige bekroning én stimulans.” Dit meldt NHL Stenden.

Begin mei maakte de organisatie van de Nederlandse Onderwijspremie bekend dat het project ‘Future proof nurses’ een van de genomineerden was. Projecten van De Haagse Hogeschool en Windesheim waren de andere twee kanshebbers. Alle drie zouden ze in de prijzen gaan vallen: de vraag was alleen wie er aan de haal zou gaan met de hoofdprijs van 1,2 miljoen euro en wie met 800.000 (tweede plaats) en 500.000 euro (derde).

Simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst

Het project heet voluit ‘Future proof nurses: simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst’. Het is een van de projecten binnen de academie Gezondheidszorg. De zorg staat door maatschappelijke en medische ontwikkelingen voor grote uitdagingen. Behoud van zorgpersoneel is van groot belang. Om toekomstbestendige verpleegkundigen op te leiden blijken (digitale) simulaties van meerwaarde. Die middelen staan centraal bij ‘Future proof nurses’.

Studenten, docenten en praktijkprofessionals ervaren door het simulatie-onderwijs een grote meerwaarde voor de professionele ontwikkeling. Studenten oefenen in een veilige omgeving scenario’s, zodat ze beter voorbereid zijn op hun stage en toekomstige werk. Ook verbeteren ze hun klinisch redeneren, volgen ze empathie-trainingen om te beleven hoe een zorgvrager zijn ziekte ervaart en trainen ze hun communicatieve vaardigheden.

Ook vorig jaar al in de prijzen

Vorig jaar sleepte het Inclusive Community Lab Fryslân van NHL Stenden bij de – toen nog geheten – Nederlandse Hogeronderwijspremie de tweede prijs in de wacht, goed voor 800.000 euro. In het lab, opgezet binnen de academie Social Studies, werken studenten en docenten van acht verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem.

Door: Nationale Onderwijsgids
Afbeelding: NHL Stenden