Bonden zetten in op koopkrachtbehoud tijdens onderhandelingen cao-hbo

De bonden en de werkgeversorganisatie hebben gistermiddag hun cao-inzet uitgewisseld. De AOb-onderhandelaars zetten onder andere in op koopkrachtbehoud voor de hbo-werknemers, een inkomensverzekering voor leerkrachten met long covid en een duidelijke functiewaardering. Dat meldt de AOb.

In de toekomst willen de bonden een afspraak maken dat de lonen meestijgen met de prijzen. De looneis is nu 14 procent en dat komt overeen met de jaarinflatie over de periode oktober 2021 tot en met oktober 2022. 

Onderwijzend personeel met long covid 

Voor de AOb is het ook belangrijk dat er een passende verzekering komt om het inkomen van te beschermen van onderwijzend personeel met long covid. De AOb roept al een tijd om passende maatregelen voor deze groep mensen. De bond wil dan ook dat alle hbo-werkgevers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor het personeel. Op die manier kunnen ze geen inkomensval maken bij ziekte.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk